Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Sponzorství

Vážení rodiče a přátelé školy,

státní zdoje i zdroje od zřizovatele školy jsou omezené, proto se naše škola nebrání jakýmkoli darům, které pomohou zpříjemnit prostředí naší školy či školky a přispějí ke zlepšení výuky nebo volnočasových aktivit dětí.

Sponzorské dary mohou být použity na zajištění základních činností školy, např. nákup vybavení do tříd, školní zahrady, školní družiny nebo mateřské školy. Za sponzorské dary lze pořídit např. nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro děti a žáky školy apod. 

Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.  

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školy musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školu je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školy, který má nejlepší přehled, jaké vybavení škola potřebuje.

Jako formu sponzorství přijímáme také možnost darování výtvarného materiálu, např. látek, barevného papíru, zbytků různých materiálů apod. Vždy prosíme o konzultaci předem se zaměstnanci či vedením školy.

Vážení rodiče a přátelé školy, velmi si vážíme Vaší přízně a spolupráce s námi a jsme rádi, že máte zájem o dění v naší škole.

Děkujeme. 

                                                                                                         Za ZŠ a MŠ Prštice

                                                                                                Lenka Drábková, ředitelka školy

© Copyright 2022 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace