Základní škola a Mateřská škola Prštice
hlavní obsah stránek včetně odkazů

Mateřská škola Prštice

MŠ Prštice je jednotřídní s kapacitou 28 dětí a sídlí v nové přístavbě budovy ZŠ z roku 2014. Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let.

Třída MŠ nese název Zpěváčci.

Telefon do MŠ: 722 182 234

Kdo se stará o vaše děti
Zástupkyně pro MŠ Mgr. Markéta Rožnovská
Učitelka Bc. Marie Dvořáková
Učitelka MŠ, školní asistent Ing. Eva Blatná
Kuchařka Jana Slaná
Školnice Marcela Hrdličková

 

Provoz mateřské školy je od 6:45 – 16:15 hodin.

 

Prostory třídy jsou využívány ke všem řízeným i spontánním činnostem. Hojně je využívána i přilehlá zahrádka s novými herními prvky.

Jsme velice rádi, že rodiče mají zájem o dění ve školce. Spolupráce mezi rodiči a MŠ probíhá nejen formou každodenních rozhovorů při předávání či vyzvedávání dětí, ale také účastí rodičů a dětí při společných akcích, např. na besídkách, na pravidelných dílničkách organizovaných školkou (vánoční, velikonoční dílna), Den dětí a pasování předškoláků apod.

Velice si vážíme podpory a zájmu rodičů o dění v naší MŠ.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

Mgr. Lenka Drábková, ředitelka školy

Telefon: 602 870 540

© Copyright 2022 ZŠ a MŠ Prštice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace